Home Wie? Wat? Hoe? Voor wie? Coaching Supervisie Intervisie Training Bedrijfsmaatschappelijk werk Links
 

 

Voor wie?

   

Ik richt mij onder andere op de volgende sectoren (en functies):

Welzijn
(algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk, maatschappelijk werk verslavingszorg, Raad voor de Kinderbescherming, defensie, trajectbegeleider gemeente)
Door mijn achtergrond als maatschappelijk werker ligt een belangrijk deel van mijn expertise op dit vakgebied. Ik ben een warm pleitbezorger van de professionalisering van het beroep van maatschappelijk werker. Ik hecht er veel belang aan dat maatschappelijk werkers hun vak bijhouden met behulp van supervisie, coaching ,intervisie en training conform de eisen die gesteld worden volgens het beroepsregister van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW; www.nvmw.nl).

Overheid
(medewerker Wet maatschappelijke ondersteuning, managementassistent, administratief medewerker, handhavingsmedewerker milieu, beleidsmedewerker leerlingzaken)

Met veel plezier werk ik al jarenlang voor gemeenten. Ik kan me goed inleven in de vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s en het plezier waarmee medewerkers in dienst van de overheid te maken krijgen. In de vorm van coaching of bedrijfsmaatschappelijk werk denk ik graag met je mee, we zoeken samen naar oplossingen. Ik denk mee hoe je je werk anders kunt aanpakken en je communicatie kunt verbeteren door zicht te krijgen op je eigen patronen.

Onderwijs
(docenten MBO, HBO, WO)
Als docent in het HBO ken ik de vragen waarmee je in werk te maken krijgt. In de vorm van coaching of supervisie behandelen we verschillende invalshoeken die jou verder kunnen helpen.

Overheid, welzijn en onderwijs
(manager, teamcoördinator)
Een gerichte begeleiding van een (beginnend) leidinggevende kan waardevol zijn. Coaching of supervisie is hiervoor de meest geëigende vorm. Mijn eigen ervaring als leidinggevende zet ik daarbij zeker in waar het van toegevoegde waarde is.

MKB
(manager)
Graag ben ik de sparringpartner en coach voor managers en teamleiders in hun vaak eenzame positie in een kleine of grote organisatie.

Klanten

 • Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen en Rijk van Nijmegen
 • Ministeries
 • Instelling voor Maatschappelijk Werk Breda
 • Regio Noord-Veluwe
 • Gemeente Nunspeet
 • Gemeente Harderwijk
 • Iriszorg
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Movisie
 • Segment opleidingen
 • Meerwaarde Algemeen Maatschappelijk Werk Haarlemmermeer
 • Dichterbij Horst, Venray e.o.
 • KplusV
 • Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P)
 • NVMW
 

Contact

Annet Krosenbrink
coaching, supervisie en training
 
Zijpendaalseweg 85
6814 CG Arnhem 

telefoon
mobiel
e-mail

:
:
:

026 – 3519735
0612816877
ankro@xs4all.nl

 

 

Disclaimer....