Home Wie? Wat? Hoe? Voor wie? Coaching Supervisie Intervisie Training Bedrijfsmaatschappelijk werk Links
 

 

Training

   

Waarom
Mensen die samenwerken en beroepshalve voor andere mensen werken, moeten zich bewust zijn van hun eigen beroepsidentiteit en de positie van hun klanten. Als klant hebt je er recht op dat je te maken hebt met iemand die niet alleen zijn vak verstaat, maar die er ook nog eens plezier aan beleeft je van dienst te zijn op een professionele, klantgerichte wijze. In mijn trainingen richt ik me op competenties die te maken hebben met je beroepshouding en methodieken die je nodig hebt in je functioneren als professional.

Een training moet niet vervallen in het collectief aanleren van een kunstje. Daarom zorg ik ervoor dat een training aansluit bij de individuele manier van denken en doen van de deelnemers.

Wat
Ik verzorg een korte training motiverende gesprekvoering voor maatschappelijk werkers van 2 of 3 dagdelen, waarvan 1 dagdeel met een acteur. Deze methode is geschikt om je voor te bereiden op veranderingen. De training is gebaseerd op het boek van W.R. Miller & S. Rollnick (2005): Motiverende Gespreksvoering. Daarnaast verzorg ik ‘methodiekopfris’workshops voor maatschappelijk werkers. Op creatieve wijze gaan we een dagdeel met elkaar aan de slag met het onderwerp methodisch werken. Behoefte aan een training op maat? Die kan ik verzorgen!

Hoe
Een training moet antwoord geven op specifieke vragen. Dat betekent maatwerk. Met de opdrachtgever spreek ik vooraf door wat de trainingsdoelen zijn. Wat willen of moeten de deelnemers leren omdat bijvoorbeeld de wetgeving dit vraagt of budgetten dwingen anders te gaan werken? Hoeveel tijd en ruimte hebben de deelnemers? Wat is hun motivatie en die van de opdrachtgever om een training of workshop te volgen?

Resultaat
Het resultaat is afhankelijk van de inhoud en doelen van de training.
Medewerkers en leidinggevenden ervaren trainingen als een blijk van individuele waardering door hun bedrijf.
Trainingen stellen hen in staat de eigen beroepsuitoefening verder te professionaliseren.

“Annet heeft een workshop gegeven over methodieken binnen het maatschappelijk werk, waarin onze identiteit en type als schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) en de gereedschapskist centraal stonden.
Wat voor type SMW-er ben je en welke methodieken zijn er om de kwaliteit te verbeteren? Waar voel jij als SMW-er de uitdaging en wat heb je daarvoor nodig? Een zeer positieve en interessante workshop en voor mij een eye- opener. Een workshop waarin ik ook waardering heb leren kennen voor wat ik te bieden heb
als SMW-er.”

Schoolmaatschappelijk werker

“Annet heb ik tijdens een meerdaagse training motiverende gesprekvoering ervaren als een  prettige persoon, die helder communiceert, goed aansluit bij mogelijkheden en wensen van de cursusgroep en mij wist te prikkelen (motiveren!) om breed te blijven kijken naar de cliënt in weerstand”.
Algemeen maatschappelijk werker

 

Contact

Annet Krosenbrink
coaching, supervisie en training
 
Zijpendaalseweg 85
6814 CG Arnhem 

telefoon
mobiel
e-mail

:
:
:

026 – 3519735
0612816877
ankro@xs4all.nl

Disclaimer....