Home Wie? Wat? Hoe? Voor wie? Coaching Supervisie Intervisie Training Bedrijfsmaatschappelijk werk Links
 

 

Supervisie

   

Waarom
Een belangrijk deel van het werk in mensgerichte beroepen bestaat uit handelen. Wil je op de juiste wijze handelen, dan kijk je met regelmaat kritisch naar hoe je dat doet. Bij supervisie gebeurt dit onder deskundige begeleiding. Het doel is dat je inzicht en je vaardigheden om te leren toenemen. Je kunt je handelen dan duurzaam verbeteren.

Wat
Supervisie is leren en ’leren leren’: er achter komen hoe jij op de beste wijze leert.
Een belangrijk begrip in supervisie is reflectie. Bij supervisie gaat het om integratie van denken, voelen en willen ten behoeve van het handelen in een zelfstandige beroepsuitoefening in concrete werksituaties. Daarvoor is reflectie nodig: bewust stilstaan bij wat je uiteindelijk kiest om te doen, met als doel een professionele werkhouding.

Hoe
Een volledig supervisietraject omvat 10 gesprekken of meer. Wil je een supervisietraject voor het beroepsregister van de NVMW volgen, dan moet dit bestaan uit 10 bijeenkomsten van 1 uur. Aan het eind ontvang je van mij een verklaring die je als bewijsstuk voor je registratie kunt gebruiken.
Wil je een traject volgen in het kader van de registratie als supervisor bij de LVSC, dan duurt dit minimaal 15 bijeenkomsten van 1 uur.

Een individueel supervisiegesprek duurt 1 tot 1,5 uur. Met twee deelnemers (triade) duurt een zitting 2 uur. Bij drie deelnemers (groepssupervisie) duurt een zitting 2,5 uur.
Daarnaast kost het schrijven van een reflectieverslag en het leveren van werkinbreng (iets wat je in je werk hebt meegemaakt, iets wat je bezighoudt) enige tijd.

Resultaat
Als supervisor bied ik je binnen een vastgestelde structuur een methodiek aan die stimuleert om te leren van je werkervaring met als doel zélf je professionele handelen te verbeteren.
 ‘Supervisie is een proces van aandacht, vertrouwen en waardering tussen supervisor en supervisant in de hoop dat de supervisant met evenveel aandacht, vertrouwen en waardering met zijn cliënt in gesprek zal gaan als de supervisor  met hem.’ (Jan-Luther Broekema, 2010)

“Met Annet ben ik via supervisie op zoek gegaan naar mijn identiteit als schoolmaatschappelijk werker (SMW-er). Zij heeft mij theoretisch een basis gegeven in combinatie met mijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. Hierdoor kreeg ik veel meer inzicht in mijn functioneren als SMW-er. Ik keek uit naar de bijeenkomsten waarin ik me erg prettig, gerespecteerd en veilig voelde bij iemand die erg goed weet waar ze over praat. Annet is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en heeft een brede achtergrond en brede kijk op het maatschappelijk werk.”
Schoolmaatschappelijk werker

“In het kader van mijn registratie tot supervisor voor de LVSC heb ik een leertraject gevolgd bij Annet. In het zoeken en ontwikkelen van mijn eigen stijl heb ik het risico durven nemen om me onzeker te voelen. De rol van Annet was ondersteunend en stimulerend. Ik heb Annet leren kennen als een leersupervisor die aansluit bij wat er is, die prikkelend is en lichtheid kan brengen.”
Supervisor in opleiding

 

Contact

Annet Krosenbrink
coaching, supervisie en training
 
Zijpendaalseweg 85
6814 CG Arnhem 

telefoon
mobiel
e-mail

:
:
:

026 – 3519735
0612816877
ankro@xs4all.nl

Disclaimer....