Home Wie? Wat? Hoe? Voor wie? Coaching Supervisie Intervisie Training Bedrijfsmaatschappelijk werk Links
 

 

Intervisie

   

Waarom
Intervisie is een vorm van overleg waarbij collega’s elkaar ondersteunen en elkaar helpen hun functioneren te verbeteren met als doel de dienst- en/of hulpverlening aan klanten te verbeteren.
Intervisie is in veel organisaties en bij veel beroepsgroepen een vast en noodzakelijk onderdeel van het werk. Voor maatschappelijk werkers is het een verplicht onderdeel voor inschrijving in het beroepsregister van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers (zie eisen www.nvmw.nl).

Wat
Door intervisie leer je van je werkervaringen. De meningen en ideeën van andere beroepsbeoefenaars kunnen je helpen problemen aan te pakken of bepaalde dingen anders te zien. Want:
‘Hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet. En min of meer wat je doet of laat.’ (M. Hoonhout, 2005).

Hoe
Een intervisiegroep bestaat uit 4 tot 8 deelnemers met een overeenkomstig beroep of functie waarbij geen sprake is van een directe gezagsrelatie. Begeleide intervisie heeft een tijdelijk karakter met als doel:

  • de intervisie zelfstandig voort te kunnen zetten en/of
  • de intervisievaardigheden van bestaande en beginnende intervisiegroepen te vergroten.

Ik begeleid het intervisieproces en denk zelf inhoudelijk mee als dit een toegevoegde waarde heeft voor de bespreking van zaken die zijn ingebracht. Ik richt met name de aandacht op de communicatie in de intervisiegroep. Een belangrijke rol van mij als begeleider is het bieden van ondersteuning bij het organiseren en structureren van de bijeenkomsten. Door de deelnemers te wijzen op het proces dat zij doorlopen, word je je  bewust van de manier waarop er met elkaar wordt gecommuniceerd. Dit bewustzijn kun je in de dagelijkse werkpraktijk omzetten in nieuw professioneel gedrag.
Ik werk met diverse intervisiemethoden, zoals: reflecting team model van Levi van Dam, incidentmethode, Balintmethode, het LvS-model (leren van successen), clinicmethode, incidentmethode en collegiaal consult.

Resultaat

  • Je bent na intervisie in staat je vaardigheden om problemen in je werk aan te pakken verder te ontwikkelen. Je hebt ook geleerd beter om te gaan met veranderingen.
  • Je kunt anderen ondersteunen bij werkproblemen en hebt meer inzicht in je eigen gedrag.
  • Je hebt geleerd gebruik te maken van elkaars denkkracht en expertise en kunt verschillende methoden van intervisie hanteren.
  • Je eigen professionaliteit en die van je collega’s is vergroot.

“Vanuit onze solopositie op de scholen komen we bij elkaar in intervisie. Annet reikt een methodiek aan. Zij brengt structuur in de problematiek en geeft handvatten om verder te komen en wij worden gevoed met theorieën en bruikbare adviezen. De intervisie vindt plaats in een sfeer van empathie en onderlinge betrokkenheid waarbij Annet haar professionele bijdrage levert.”
Schoolmaatschappelijk werker

"Ik heb intervisie samen met 4 collega's onder begeleiding van Annet. Haar bijdrage maakt dat ieders kwaliteiten optimaal gebruikt worden in een veilige en prettige sfeer, tegelijkertijd werken we verder aan onze professionalisering. Op z'n tijd met een vleugje humor".
Maatschappelijk werker

 

Contact

Annet Krosenbrink
coaching, supervisie en training
 
Zijpendaalseweg 85
6814 CG Arnhem 

telefoon
mobiel
e-mail

:
:
:

026 – 3519735
0612816877
ankro@xs4all.nl

Disclaimer....