Home Wie? Wat? Hoe? Voor wie? Coaching Supervisie Intervisie Training Bedrijfsmaatschappelijk werk Links
 

 

Coaching

   

Waarom
Het leven bestaat uit voortdurende veranderingen, zowel in je werk als in je persoonlijk leven. Je kiest bewust voor die veranderingen, of ze overkomen je zonder dat je er invloed op hebt. Je krijgt bijvoorbeeld een nieuwe functie of je wil zelf iets anders, een baan die andere eisen aan je stelt. Je wordt manager en moet leiding geven zonder dat je jezelf voorbij loopt. Maar hoe doe je dat terwijl er van je wordt gevraagd dat je snel beslissingen neemt? De te volgen koers en jouw eigen rol, sterke kanten en valkuilen zijn niet altijd bij voorbaat helder. In dit geval kan het prettig zijn gebruik te maken van een coach. Ik ga met je in gesprek als sparringpartner, iemand die je een spiegel voorhoudt en je bewust maakt van je mogelijkheden om je doel te bereiken. Ik help je om je doel helder te krijgen en geef je advies.
Coaching hangt niet altijd samen met problemen. Het is een prima middel om een hoger doel te bereiken. Veel topsporters maken gebruik van een coach om zichzelf beter te leren kennen waardoor hun prestaties verbeteren!

Wat
Coaching is methodisch (doelgericht, bewust, systematisch en planmatig) iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken, zodat hij of zij zo goed mogelijk presteert, gericht op het realiseren van (organisatie)doelen. Coaching is bevorderen dat iemand leert.

Hoe
In beginsel ga ik uit van een cyclus van 6 gesprekken van elk 60 tot 90 minuten. In de intake verhelderen we de werkdoelen en maken daar afspraken over. Ben je door je werkgever aangemeld voor coaching, dan kan er met jouw instemming vooraf een inventariserend gesprek plaatsvinden waarbij je leidinggevende ook aanwezig is. Het doel: wederzijdse kennismaking en het verkrijgen van duidelijkheid over hoe jij en je leidinggevende tegen de coachvraag aan kijken. We maken afspraken over de terugkoppeling aan het eind van de coaching. Tijdens de coaching toetsen we de voortgang, een enkele keer stellen we de coachvraag bij.

Resultaat

  • Je hebt meer zicht gekregen op je eigen aanpak en stijl als leidinggevende of medewerker.
  • Het functioneren van je managementteam of je bijdrage aan een teamoverleg is verbeterd.
  • Je hebt je ideeën over leidinggeven uitgewerkt waarin je eigen rol duidelijk naar voren komt.

“In 2002 heb ik een functie aanvaard als leidinggevende. Omdat ik nog geen ervaring had als leidinggevende heeft mijn werkgever mij een coachingstraject aangeboden bij Annet Krosenbrink. Door het bespreken van diverse casussen, die op dat moment binnen mijn team speelden, heb ik mij de rol van leidinggeven snel eigen kunnen maken. Annet heeft mij hierbij enorm geholpen.”
Leidinggevende gemeentelijke organisatie

Annet ken ik vanuit twee rollen: als coach en als begeleider intervisie.  Het is makkelijk en goed contact maken met Annet. Zij komt vriendelijk over en stelt zich open voor je mening. Vanuit haar grote vakkennis, en onderbouwing met de Beroepscode, weet ze mij aan het denken te zetten en te prikkelen tot het nemen van actie op de voor mij belangrijke gebieden. Voor mij is haar begeleiding een waardevolle ondersteuning!"
Bedrijfsmaatschappelijk werker

 

Contact

Annet Krosenbrink
coaching, supervisie en training
 
Zijpendaalseweg 85
6814 CG Arnhem 

telefoon
mobiel
e-mail

:
:
:

026 – 3519735
0612816877
ankro@xs4all.nl

Disclaimer